De Stad Sint-Truiden, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan de Diestersteenweg (N716) in Sint-Truiden vernieuwen vanaf het Sint-Trudoziekenhuis (kruispunt Speelhoflaan) over een afstand van 500m richting Nieuwerkerken. Dit project moet de veiligheid voor fietsers en voetgangers in deze schoolomgeving sterk verbeteren. Bovendien worden meteen de rioleringen op het traject vernieuwd.

WAT EN WAAROM?

Meer veiligheid voor alle weggebruikers

Er wordt op de Diestersteenweg aan beide zijden van de weg werk gemaakt van vrijliggende fietspaden en bijhorende voetpaden vanaf de Speelhoflaan tot aan de spoorwegbrug. De betonnen fietspaden worden van de rijweg gescheiden door een groenstrook.  Dit project zal ter hoogte van de spoorwegbrug aansluiten op de reeds aangelegde vrijliggende fietspaden.

Aangepaste verkeerslichten

De verkeerslichten op het kruispunt van Diestersteenweg met de Speelhoflaan zullen ook worden vernieuwd. Daarbij zal er een maximaal conflictvrije regeling worden ingesteld.

Oversteken en bushaltes

Meteen worden er beveiligde oversteekpunten aangelegd ter hoogte van het Atheneum en zorgvoorziening Wiric d.m.v. middengeleiders. Zo wordt ook de trage verbinding tussen de spoorwegtunnel en het domein Speelhof versterkt.

De bushalte aan de zijde van het ziekenhuis schuift op richting stadscentrum, aan de andere kant van het kruispunt. De bestaande bushalte ter hoogte van het Atheneum wordt ook volledig vernieuwd. Deze bushavens worden aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. Ze krijgen een verhoogd perron, nieuwe bushokjes en fietsenrekken.

TIMING EN OMLEIDINGEN

Blijf via onze regelmatige updates op deze website op de hoogte van de laatste stand van zaken over de werkzaamheden en de omleidingen.
Update 30/6/2021: afsluiten kruispunt Speelhoflaan – Diestersteenweg

Een laatste stand van zaken vind je hier.