Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nutswerkzaamheden aan het Begijnhof. Vandaag werd ook gestart met de wegeniswerken.

In een eerste fase wordt er gewerkt aan de noordelijke zone, de toegangsweg aan de zijde van de Speelhoflaan (van huisnummer 14 tot en met 20) en het plein van huisnummer 21 tot huisnummer 33.

In een volgende fase komen de zuidzijde (van huisnummer 33 tot huisnummer 14) en de doorsteek aan ’t Meiland aan bod.In een laatste fase wordt de toegangsweg tussen het plein en Schurhoven aangepakt.

Toegankelijkheid
Om alles vlot en veilig te laten verlopen, is het tijdens de werkzaamheden niet mogelijk om in de werfzone te parkeren. Voor voetgangers en fietsers blijft de Begijnhofsite wel bereikbaar.

Ontwerp
Bij heraanleg van het plein en de toegangswegen werd gekozen voor een van inrichting van gevel tot gevel. Dit betekent dat de ruimte niet meer ingedeeld wordt in een voetpadzone en een zone voor de rijweg. In de plaats daarvan krijgt de zone de uitstraling van een plein.

Wat de materialen betreft, is er gekozen voor een gekapte Portugese granietsteen. Die sluit perfect aan bij de rustieke uitstraling van een kassei, maar biedt veel meer comfort voor voetgangers en fietsers.

Het Begijnhof wordt nog meer dan vandaag een echte verblijfs- en ontmoetingsruimte.