De Vissegatstraat is intussen helemaal afgewerkt. De werkzaamheden zijn volledig achter de rug. In deze straat gelden de regels van een ‘woonerf’. De straat wordt vanaf dinsdag 3 november afgesloten met een verzinkbare paal.

In de zone van de Vissegatstraat gelden volgende verkeersregels:

  1. Voetgangers mogen de hele breedte van de openbare weg gebruiken: spelen is er eveneens toegelaten.
  2. De bestuurders van fietsen, motorfietsen of auto’s mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn voor kinderen. De voetgangers mogen het verkeer op hun beurt niet nodeloos belemmeren.
  3. De snelheid is beperkt tot 20 km per uur.
  4. Er geldt een parkeerverbod. Parkeren is enkel toegestaan op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen. Dit geldt ook in de overige straten!
  5. Stilstaan (voor het laten in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen van goederen) is wel Tijdens het uitvoeren van dit manoeuvre moet er wel een vrije doorgang van 3m voor de andere weggebruikers gegarandeerd blijven.

De Vissegatstraat is, net zoals voorheen, eenrichtingsverkeer van boven naar beneden. Het is dus ook verboden om van aan de kant Veemarkt naar boven te rijden.