Rondom het kruispunt van de N80 met de Luikersteenweg in Sint-Truiden vernieuwt Agentschap Wegen en Verkeer in beide rijrichtingen, vanaf maandag 16 mei, meer dan 400 meter aan fietspaden. De werken duren 10 werkdagen. Zo worden de klinkers vervangen door asfalt waardoor de huidige oneffenheden en waterstagnatie binnenkort verleden tijd zijn.

Dit project valt onder MIA (mobiliteit innovatief aanpakken). Hiermee wil Agentschap Wegen en Verkeer komaf maken met gevaarlijke locaties op gewestwegen en de fiets stimuleren. Met MIA werkT AWV, in een versneld tempo, de gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan weg. Om de MIA-aanpak te testen lopen er proefprojecten in Limburg en West-Vlaanderen. In Limburg gaat het over zo’n 50 projecten.

Meer info op www.vlaanderen.be/mia.