In Brustem starten er op maandag 15 mei enkele voorbereidende werken op en rond het dorpsplein. Dat wordt vanaf augustus volledig heraangelegd. 

Voor het zover is, vernieuwen we eerst de nutsvoorzieningen voor onder meer gas, water en elektriciteit. Deze werken situeren zich hoofdzakelijk aan de stoepen.

Het verkeer zal daarom bijna geen hinder ondervinden. In de zone waar er gewerkt wordt, zullen er enkel een beperkt aantal parkeerplaatsen ingenomen worden.