Op dinsdag 6 augustus wordt gestart met de opbraak van de bestaande verharding en de aanleg van de riolering op het kruispunt met de Beekstraat.

In de week van 8 tot 12 juli zal er alvast archeologische onderzoek ter voorbereiding van de rioleringswerken worden uitgevoerd in de rijweg op het wegvak Diesterstraat tussen Trudoplein en Zoutstraat. Dit onderzoek zal een viertal weken in beslag nemen, tot circa midden augustus.

Toegankelijkheid
Tijdens de riolerings- en wegeniswerken is de werfzone afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ter hoogte van de werfzone wordt er, als de veiligheid gegarandeerd kan worden, steeds een obstakelvrije doorgang voor voetganger, voetganger met fiets aan de hand, rolstoelgebruikers en manuele belevering voorzien.

Bereikbaarheid
Tijdens de werken op het kruispunt Beekstraat x Diesterstaat (fase 1) zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn van de Beekstraat richting de Abdijstraat. De Beekstraat, tussen Zoutstraat en Diesterstraat zal tijdelijk gesignaleerd worden als doodlopende straat.

Afvalophaling
Tijdens  de werkzaamheden kunnen bewoners hun huisvuil de dag vóór de ophaling net buiten de werfzone verzamelen. er worden 3 locaties geduid, namelijk het kruispunt Diesterstraat x Abdijstraat/Beekstraat, het kruispunt Zoutstraat x Beekstraat en het kruispunt Ridderstraat x Plankstraat.