De Prins Albertlaan, Spoorwegstraat en Leopold II straat zijn opgenomen in het programma van het onderhoud van de wegen 2021. Naast de wegenis zijn ook de nutsleidingen toe aan onderhoud.

Op maandag 16 augustus 2021 start aannemer Swennen-Vandebroek met het vernieuwen/verplaatsen van alle nutsleidingen en maximaal verwijderen van de oude nutsleidingen.

Er zal gewerkt worden in verschillende fasen:
• FASE 1: nutswerkzaamheden Prins Albertlaan
• FASE 2: nutswerkzaamheden Leopold II straat
• FASE 3: nutswerkzaamheden Spoorwegstraat
Na uitvoering van de nutswerkzaamheden zullen aansluitend in het voorjaar van 2022 de onderhoudswerken aan de wegenis starten.

Planning werken FASE 1 ‘Nutswerkzaamheden Prins Albertlaan’

  • 15 augustus tot eind augustus 2021: FASE 1A – aanleg van 5 doorsteken in de rijweg
  • eind augustus 2021 tot eind oktober 2021: FASE 1B – opbraak oude en aanleg nieuwe nutsleidingen inclusief huisaansluitingen in het voetpad aan de zijde van de EVEN huisnummers
  • eind oktober 2021 tot medio januari 2022: FASE 1C – opbraak oude en aanleg nieuwe nutsleidingen inclusief huisaansluitingen in het voetpad aan de zijde van de ONEVEN huisnummers

Werken FASE 1 ‘Nutswerkzaamheden Prins Albertlaan’
Hoe verlopen deze werken?
Voor het uitvoeren van de doorsteken in de rijweg zal er eerst een sleuf gemaakt worden in het eerste rijvak, wordt de wachtbuis aangelegd en wordt de sleuf terug gedicht. Vervolgens wordt de sleuf doorgetrokken over het tweede rijvak. Bij het uitvoeren van de nutswerkzaamheden in de voetpaden wordt eerst een sleuf gegraven in het voetpad over de lengte van meerdere woningen voor het aanleggen van de hoofdleidingen. Als de hoofdleidingen zijn aangelegd, wordt elke woning aangesloten op deze hoofdleidingen (= huisaansluitingen).

Is de straat nog bereikbaarheid met de auto?
Om de hinder voor het (bus)verkeer te minimaliseren, zal er gewerkt worden met een beperkte mobiele werkzone, dit zowel voor het uitvoeren van de doorsteken in de rijweg als voor de aanleg van de nutsleidingen in de voetpaden. Deze werkzone verschuift afhankelijk van de vordering van de werken. Ter hoogte van de werkzone worden de parkeerstroken tijdelijk opgeheven. Op die manier kan het werfverkeer zich opstellen naast de werkzone om de werken uit te voeren en zal tegelijkertijd beurtelings fiets- en autoverkeer in deze zone gegarandeerd blijven. Het beurtelings verkeer wordt geregeld door tijdelijke verkeerslichten.

Is mijn woning nog toegankelijk?
Bij de uitvoering van nutswerkzaamheden in de voetpaden wordt er per zijde gewerkt. Wanneer er voor jouw deur gewerkt wordt, zal de aannemer indien nodig zorgen voor een loopbrugje naar de woning. Indien je een garage/inrit hebt, zal je deze op het moment dat er vlak voor je woning gewerkt wordt niet kunnen gebruiken.
Binnen de mobiele werkzone zal er tijdens de werkuren niet geparkeerd kunnen worden. Buiten de werkuren en in het weekend wordt de werfzone zo beperkt mogelijk afgebakend om het parkeren daar waar mogelijk toe te laten. Om een goede toegankelijkheid na het uitvoeren van de nutswerkzaamheden te garanderen, worden de voetpaden tijdelijk hersteld in mager beton. Bij het onderhoud van de wegen zullen de voetpaden in de Prins Albertlaan vernieuwd worden. Bij de uitvoering van deze werken worden de bestaande geveltuintjes behouden en waar nodig hersteld.

Hoe verloopt de afvalophaling?
Tijdens deze werkzaamheden kan je je huisvuil zoals gewoonlijk voor je woning plaatsen.

Contactgegevens
Voor bijkomende vragen/meldingen kan je contact opnemen via:
• werfcoördinator nutsmaatschappijen (piloot): Fluvius:
 Hans Vanmechelen, 0476 46 57 39 – hans.vanmechelen@fluvius.be
• aannemer nutswerkzaamheden – verantwoordelijke signalisatie: Swennen-Vandebroek:
 Frank Swennen (projectleider), 0477 31 32 70 – frank.swennen@swennen-nv.be
• opvolging stad Sint-Truiden:
 dienst Nutsvoorzieningen Jean-Pierre Claus, 0498 93 90 35 – jean-pierre.claus@sint-truiden.be
 dienst Infrastructuur 011 70 14 61 – info.infrastructuurwerken@sint-truiden.be
• dringende oproepen:
 gasgeur: 0800 65 0 65
 storingen en defecten: 078 35 35 00