Op de meeste werven in de stad zijn de werkzaamheden stilgevallen voor de jaarlijkse zomerbouwstop. Die startte op maandag 10 juli en eindigt op maandag 31 juli. Hier vind je een overzicht van de stand van zaken van de projecten in het centrum en de deelgemeentes.  

Luikerstraat
De Luikerstraat is voorzien van nieuwe nutsleidingen voor onder meer gas, water en elektriciteit. Tijdens het bouwverlof is de Luikerstraat volledig bereikbaar voor verkeer.

Na het bouwverlof gaan de nutswerken verder in de zone tussen de Schepen Dejonghstraat en de Brustempoort. Deze zone zal vanaf half augustus niet bereikbaar zijn met de wagen.

We beginnen ook met de heraanleg van de rioleringen in de zone tussen het Heilig Hartplein en de Minderbroedersstraat. Tijdens de werken is de Luikerstraat enkel toegankelijk voor doorgaand verkeer via de Schepen Dejonghstraat tot de Minderbroedersstraat.

Heilig Hartplein
Op het Heilig Hartplein hebben we deze week nog even doorgewerkt. De rioleringswerken zijn er ondertussen ver gevorderd. Ook de aanleg van de straatstenen ging er al van start. De doorgang van de Ridderstraat naar de Plankstraat werkten we inmiddels af.

Zo kunnen de aangrenzende horecazaken er vanaf maandag 17 juli hun losse terrassen uitzetten. De andere horecazaken hebben ondertussen hun terrassen al geplaatst. Voor de vlotte doorgang voorzagen we overal namelijk de nodige tijdelijke verhardingen.

Stationsstraat
In de Stationsstraat gaan we na het bouwverlof verder met de rioleringswerken. In het deel van de Stationsstraat tussen de Tiensesteenweg en de Leopold II-straat ligt de nieuwe riolering intussen al op zijn plaats.

Tijdens de werkzaamheden is de Stationsstraat verkeers- en parkeervrij. Dat is ook in het bouwverlof niet anders. Op dinsdag 1 augustus werken we verder in de zone tussen de Leopold II-straat en de Prins Albertlaan. Aansluitend beginnen we ook met de aanleg van de bestrating.

Naamsesteenweg
De werken in de Olympialaan zijn, op enkele details na, klaar. Het kruispunt van de Olympialaan met de Naamsesteenweg werd opnieuw aangelegd in beton, dat nog een viertal weken moet uitharden. Intussen zijn ook de rioleringswerken (inclusief de huisaansluitingen) in de Naamsesteenweg gevorderd tot ongeveer 250 meter van het kruispunt met de Kwadesteenweg.

Tijdens het bouwverlof blijft de werfzone afgesloten voor doorgaand verkeer en geldt de huidige omleiding. Na het bouwverlof zal de Olympialaan definitief afgewerkt worden. Dan gaan ook de rioleringswerken en de aanleg van de huisaansluitingen in de Naamsesteenweg verder in de richting van de N3. Vervolgens zal ook de bestrating aangelegd worden. Waar mogelijk zal er plaatselijk verkeer toegelaten worden op de afgewerkte zones.

Luikersteenweg N3e
De herinrichting van de Luikersteenweg is al zo’n drie maanden aan de gang. Van de N80 tot aan de Ford-garage legde de aannemer in de weghelft van de oneven huisnummers een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek aan. Aan de overzijde van de straat gebeurde hetzelfde. Hier vorderde de aannemer voorlopig tot aan de Festraetsstraat.

Na het bouwverlof wordt er vanaf hier verder gewerkt tot aan de rotonde Fouga Magister. Ondertussen werkt de aannemer ook de oneven straatzijde tussen de Ford-garage en rotonde Fouga Magister definitief af. Tijdens het bouwverlof blijft de Luikersteenweg aan de N80 afgesloten. Plaatselijk verkeer is mogelijk van en naar de rotonde Fouga Magister.

Vrijheersstraat, Hoolstraat, Populierenstraat
In de Hoolstraat is de aanleg van de rioleringen en de huisaansluitingen afgerond. Tijdens het bouwverlof is de werfzone bereikbaar voor de omwonenden.

Na het bouwverlof volgen de bestratingswerken. Dan zullen ook de rioleringswerken in de Populierenstraat (richting Hoolstraat) starten.

Brustem-Dorp
De hoofdwerken aan de nutsleidingen zijn hier afgerond. Plaatselijk moeten enkel nog een aantal huisaansluitingen van de nutsvoorzieningen overgekoppeld worden. Dit zijn beperkte ingrepen met minimale hinder.

Na het bouwverlof brengen we je over alle projecten verder op de hoogte en geven we je ook een meer gedetailleerde werkplanning mee. Intussen wensen we je een fijne zomer toe.