Sinds vandaag worden er herstellingswerkzaamheden uitgevoerd in de Attenhovenstraat in Velm.

De rijweg zal vanaf de spoorwegovergang tot aan de grens met Attenhoven op verschillende plaatsen worden opgebroken en met beton worden hersteld. Deze werken nemen (inclusief de uitharding van het beton) een zestal weken in beslag.

De Attenhovenstraat is tijdens de werken enkel bereikbaar voor plaatselijk verkeer en bussen van De Lijn. Voor doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien. Die leidt het verkeer via de N80, Opheimstraat en Jonker Janlaan naar de Attenhovenstraat.