Rioolbeheerder Aquafin, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Stad Sint- Truiden vernieuwen dit najaar de Diestersteenweg (N716) in Sint-Truiden, vanaf het Sint-Trudo Ziekenhuis (kruispunt Speelhoflaan) tot aan de spoorwegbrug in de richting van Nieuwerkerken.

De riolering zal er vervangen worden door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. De oude riool wordt daarbij gerenoveerd voor de afvoer van het regenwater. Voor de
afvoer van het afvalwater wordt een extra rioolbuis geplaatst. Bovengronds worden de rijweg vernieuwd, vrijliggende fiets- en voetpaden aangelegd en comfortabele bushavens voorzien. Dat moet de verkeersveiligheid in deze schoolomgeving sterk
verbeteren. Aquafin is de verantwoordelijke bouwheer van dit project.

Voorbereidende werken: archeologisch onderzoek en bouwrijp maken
Nog voor de werken effectief starten, voert de aannemer eerst enkele voorbereidende werken uit. Zo vindt er vandaag al een archeologisch onderzoek plaats op het terrein tussen de spoorweg en de Sikhtempel.

Voor de aanleg van de vrijliggende fiets- en voetpaden moet het openbaar domein
verbreed worden. De grondverwervingen met de eigenaars van de betrokken percelen zijn grotendeels afgerond. Vanaf maandag 27 april start de aannemer met het bouwrijp maken van het terrein tussen de nieuwe rooilijn (grens privé met openbaar domein) en de huidige rijweg. Alle verhardingen zoals opritten en tuinpaden, maar ook bomen, struiken, planten of brievenbussen en muurtjes worden dan verwijderd. Deze werken gebeuren voornamelijk buiten de rijweg, met geen tot weinig verkeershinder.

Aannemer van de Kreeke zal de komende weken de betrokken eigenaars eerst
individueel contacteren. Op die manier zullen we per perceel nagaan wie bijvoorbeeld welke materialen wil recupereren of waar een brievenbus moet verplaatst worden.

Rioleringswerken vanaf de zomer, wegenwerken begin 2021
Als eenmaal het terrein bouwrijp gemaakt is, kunnen de nutsmaatschappijen aan de slag. Ze verplaatsen en vernieuwen de nutsleidingen en -kabels voor water, gas, elektriciteit en telecom.

Wanneer precies de nutswerken starten is momenteel onduidelijk. Omwille van de coronacrisis werken sommige nutsmaatschappijen niet. We benadrukken in dat verband dat we voorlopig geen werken uitvoeren ter hoogte van het Sint-Trudo Ziekenhuis zodat het ziekenhuis optimaal bereikbaarblijft.

De rioleringswerken zijn een combinatie van werken in open sleuf en doorpersing, waarbij er tweeputten worden gegraven en de leiding van de ene naar de andere kant wordt geboord. Eind juni worden deze putten gebouwd zodat ze tijdens het bouwverlof (juli-augustus) kunnen uitharden. Na het bouwverlof schakelen de rioleringswerken een versnelling hoger en zal de hinder toenemen. De rioleringswerken duren ongeveer een half jaar. Begin 2021 volgt uiteindelijk de vernieuwing van de rijweg, die ongeveer een drietal maanden zal duren. Deze planning blijft onder voorbehoud en kan wijzigen.

Meer info en alle updates over de werken zijn terug te vinden op de website van Aquafin.