Het Agentschap Wegen en Verkeer start maandagavond 5 november met de renovatie van het kruispunt van de Noord Oostelijke Omleiding (N80) met de Rellestraat. Eerder werden deze werken uitgesteld door de slechte weersomstandigheden.

De aannemer zal het wegdek affrezen en vervolgens een nieuwe toplaag in asfalt aanbrengen. Hierbij zal hij ook de aansluitingen in de Rellestraat en de Sint-Jorisstraat vernieuwen. Vervolgens wordt het kruispunt uitgerust met slimme verkeerslichten. Dat moet zorgen voor een vlottere verkeersdoorstroming.

Om de verkeershinder te beperken gebeuren de werken voornamelijk ’s avonds en  ‘s nachts:

  • maandag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen
  • dinsdag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen voor verkeerslichten
  • woensdag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen voor verkeerslichten
  • donderdag (vanaf 9u): in dienst stellen verkeerslichten.

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden zal het agentschap het kruispunt telkens volledig afsluiten en een lokale omleiding voorzien. Overdag is het kruispunt gewoon open, maar zullen de verkeerslichten niet optimaal kunnen functioneren. Tijdens de indienstname van de verkeerslichten zal er ook enige verkeershinder zijn.

Tijdens de voorziene werkuren zullen de woningen aan de werfzone tijdelijk niet met de wagen bereikbaar zijn. Daarom worden deze bewoners aangeraden om hun wagen voor de start van de werkzaamheden in de nabijheid te parkeren.

In de loop van de volgende weken zal het agentschap aan de onderstaande kruispunten op eenzelfde wijze te werk gaan.

  • N722 x Zepperenweg
  • N80 x Hasseltsesteenweg (N722)
  • N80 x Tongersesteenweg (N79)
  • N80 x Luikersteenweg (N3e)

De info over dit project en de laatste updates vind je ook op de webpagina www.wegenenverkeer.be/N80sinttruiden.