Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start dinsdagavond 13 november met de renovatie van het kruispunt van de Hasseltsesteenweg (N722) met de Zepperenweg. Ook hier komen er slimme verkeerslichten, die op vrijdag 16 november in werking gesteld worden.

De aannemer zal het wegdek affrezen en vervolgens een nieuwe toplaag in asfalt aanbrengen. Voorts worden ook de detectielussen voor de slimme verkeerslichten geïnstalleerd.

Om de verkeershinder te beperken, gebeuren de werken voornamelijk ’s avonds en  ‘s nachts:

  • nacht 1 (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen
  • nacht 2 (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen
  • nacht 3 (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen
  • afronding aansluitend overdag (vanaf 9u): in dienst stellen verkeerslichten.

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden zal het AWV het kruispunt telkens volledig afsluiten en een lokale omleiding voorzien. Overdag is het kruispunt gewoon open, maar zullen de verkeerslichten niet optimaal kunnen functioneren. Tijdens de indienststelling van de verkeerslichten zal er ook enige verkeershinder zijn.

Wanneer er gewerkt wordt, zullen de woningen aan de werfzone tijdelijk niet met de wagen bereikbaar zijn. Bewoners kunnen best hun wagen vóór de start van de werkzaamheden in de buurt parkeren.

In de loop van de volgende weken zal het AWV ook de onderstaande kruispunten vernieuwen. Hiervoor wordt eenzelfde werkwijze gehanteerd.

  • N80 x Hasseltsesteenweg (N722)
  • N80 x Tongersesteenweg (N79)
  • N80 x Luikersteenweg (N3e)

Meer info over dit project vind je ook op de webpagina www.wegenenverkeer.be/N80sinttruiden.