Door de werkzaamheden aan de Grote Markt werd de verkeerssituatie op bepaalde locaties in het stadscentrum tijdelijk gewijzigd.

Minderbroedersstraat
Na de start van de werken werd er enkelrichtingsverkeer ingevoerd in de Minderbroedersstraat, in het gedeelte tussen het Minderbroedersplein en het kruispunt met de Capucienessenstraat. Voortaan is opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk.

Stapelstraat
Sinds de start van de werken gidsen oranje pijlborden de automobilisten naar de ondergrondse parkeergarage Clockhempoort. Die laatste wordt voortaan aangeduid als ‘Parking Centrum’.
Het tijdelijk verlies aan parkeerplaatsen op de Grote Markt wordt verder gecompenseerd door de betalende langparkeerzone aan Cicindria, en de gratis parkings op de Veemarkt en aan sportcomplex Sint-Pieter.