In het programma van het onderhoud van de wegen 2021 zijn de Prins Albertlaan, Spoorwegstraat en Leopold II straat opgenomen in het programma. Ondertussen is aannemer Swennen al een groot stuk opgeschoten met de werken aan de nutsleidingen in de Prins Albertlaan en de Spoorwegstraat. Na uitvoering van de nutswerkzaamheden zullen aansluitend de onderhoudswerken aan de wegenis starten.

Is de straat nog bereikbaarheid met de auto?
Ja, maar we werken met een beperkte mobiele werkzone. Deze werkzone verschuift afhankelijk van de vordering van de werken. Ter hoogte van de werkzone worden de parkeerstroken tijdelijk opgeheven. Er zal tegelijkertijd beurtelings door tijdelijke verkeerslichten fiets- en autoverkeer in deze zone gegarandeerd blijven.

Is mijn woning nog toegankelijk?

 • Bij de uitvoering van nutswerkzaamheden in de voetpaden wordt er per zijde gewerkt:
  • Wanneer er voor jouw deur gewerkt wordt, zal de aannemer indien nodig zorgen voor een loopbrugje naar jouw woning.
  • Indien je een garage/inrit hebt, zal je deze op het moment dat er vlak voor je woning gewerkt wordt niet kunnen gebruiken.
 • Binnen de mobiele werkzone zal er tijdens de werkuren niet geparkeerd kunnen worden.
 • Buiten de werkuren en in het weekend wordt de werfzone zo beperkt mogelijk afgebakend om het parkeren daar waar mogelijk toe te laten.
 • Om een goede toegankelijkheid na het uitvoeren van de nutswerkzaamheden te garanderen, worden de voetpaden tijdelijk hersteld in mager beton. Bij het onderhoud van de wegen zullen de voetpaden in de Prins Albertlaan vernieuwd worden.
 • Bij de uitvoering van deze werken worden de bestaande geveltuintjes behouden en waar nodig hersteld.

Hoe verloopt de afvalophaling?
Tijdens deze werkzaamheden kan je je huisvuil zoals gewoonlijk voor je woning plaatsen.

Update planning werken FASE 1 ‘Nutswerkzaamheden Prins Albertlaan’

 • Aanleg nieuwe hoofdleidingen en verwijderen van oude leidingen: KLAAR
 • Overkoppelen huisaansluitingen enkel nog kant van oneven huisnummers in gedeelte tussen de Toekomststraat en de Gorsemweg + tijdelijk herstel stoepen: IN UITVOERING, eind maart 2022 klaar

Update planning werken FASE 2 ‘Nutswerkzaamheden Leopold II straat’ (deel tussen Prins Albertlaan en Gorsemweg)

 • Aanleg nieuwe hoofdleidingen en verwijderen van oude leidingen: KLAAR
 • Overkoppelen huisaansluitingen: IN UITVOERING, half maart 2022 klaar
 • Definitieve herstelling stoepen: IN UITVOERING, begin april 2022 klaar

Update planning werken FASE 3 ‘Nutswerkzaamheden Spoorwegstraat’

 • Het betreft hier enkel werken van Proximus (fiber to the home). Proximus zal je alle noodzakelijke informatie bezorgen.
 • Aanleg nieuwe hoofdleidingen: vermoedelijke start begin april 2022
 • Aankoppelen nieuwe klantaansluitingen: werken aansluitend op aanleg hoofleiding
 • Definitief herstel stoepen: werken aansluitend op huisaansluitingen

Opgelet! De geplande werken zijn weersafhankelijk. Bij ongunstige weersomstandigheden is het mogelijk dat de timing moet worden aangepast.

Voor bijkomende vragen/meldingen kan je contact opnemen via:

 • werfco├Ârdinator nutsmaatschappijen FASE 1&2 (piloot): Fluvius:
  • Hans Vanmechelen, 0476 46 57 39 – hans.vanmechelen@fluvius.be
 • aannemer nutswerkzaamheden – verantwoordelijke signalisatie: Swennen-Vandebroek:
 • opvolging stad Sint-Truiden:
 • dienst Infrastructuur 011 70 14 61 – infrastructuurwerken@sint-truiden.be
 • dringende oproepen:
  • gasgeur: 0800 65 0 65
  • storingen en defecten: 078 35 35 00