Nu het bouwverlof achter de rug is, zijn we terug aan de slag gegaan op het Heilig Hartplein en in de Luikerstraat.  

Deze week leggen we de laatste hand aan de huisaansluitingen op het Heilig Hartplein en treffen we de voorbereidingen voor de start van de rioleringswerken in de Luikerstraat.

Op maandag 7 augustus gaan de rioleringswerken in de Luikerstraat dan effectief van start. Er wordt eerst gewerkt in de zone tussen de Minderbroedersstraat en de Grote Markt.

Aansluitend werken we vanaf woensdag 16 augustus de laatste fase van de nutswerkzaamheden in de Luikerstraat af. Deze werken situeren zich tussen de Schepen Dejonghstraat en Brustempoort.

Verkeersafwikkeling
Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zijn de zones waar er gewerkt wordt zolang verkeers- en parkeervrij.

Tot eind augustus kunnen auto’s en fietsers de Luikerstraat bereiken via de Schepen Dejonghstraat en doorrijden tot de Minderbroedersstraat. Hier is er wel wat hinder mogelijk door af- en aanrijdend werfverkeer. Voor voetgangers blijft de Luikerstraat constant bereikbaar.