Woensdag 16 augustus starten we in de Luikerstraat met de laatste fase van de nutswerkzaamheden.

De werken situeren zich in de zone tussen de Schepen Dejonghstraat en Brustempoort. Deze zone is tot ongeveer eind september parkeer- en verkeersvrij. Voor voetgangers en fietsers blijft de Luikerstraat geheel toegankelijk.

De Luikerstraat is tot eind september enkel bereikbaar voor verkeer via de Schepen Dejonghstraat. Van daaruit kan je verder rijden tot de Minderbroedersstraat, om langs daar de Luikerstraat te verlaten. Tussen de Minderbroedersstraat en Grote Markt is de Luikerstraat afgesloten omwille van de aanleg van de rioleringen.

Ondertussen zal ook de doorgang tussen de Luikerstraat en Capucienessenstraat onderbroken zijn. Tot eind september is de Capucienessenstraat bijgevolg enkel bereikbaar via:

  • de route Schepen Dejonghstraat > Luikerstraat > Minderbroedersstraat > Capucienessenstraat;
  • de route Clockemstraat > Minderbroedersplein > Minderbroedersstraat > Capucienessenstraat.

In het deel van de Capucienessenstraat tussen de parking van cultuurcentrum de Bogaard en de aansluiting met de Luikerstraat geldt er zolang plaatselijk dubbelrichtingsverkeer.

Vanaf eind september gaan vervolgens de rioleringswerken in de Luikerstraat een nieuwe fase in. Wat dit precies betekent voor de verkeersafwikkeling, verneem je tijdig in een volgend nieuwsbericht.