In de week van 12 tot 16 februari 2018 is er hinder mogelijk op de Vliegveldlaan, ter hoogte van de Geelstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat daar de fietsoversteekplaats aan de zijde van Brustem-Dorp herinrichten. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat de fietsers de gewestweg veiliger kunnen oversteken.

Door middel van een fietssluis zullen de fietsers niet alleen veiliger in 2 keer de gewestweg kunnen kruisen, maar ook automatisch beter gepositioneerd staan om het aankomende verkeer goed te kunnen zien.

De aannemer zal zowel de middengeleider als de aansluitingen van de fietspaden aanpassen en het zebrapad voor voetgangers op die plaats verwijderen. Voetgangers kunnen oversteken op het andere zebrapad, aan de overzijde van de Geelstraat.

Tijdens de werken wordt op de Vliegveldlaan ter hoogte van de Geelstraat 1 rijstrook ingenomen door de aannemer. Je zal er afwisselend van de ene naar de andere richting kunnen rijden. Dat wordt geregeld door middel van verkeerslichten.

De Geelstraat blijft bereikbaar.