Het Agentschap Wegen en Verkeer start op dinsdag 6 juni met de herstelling van de wegverzakking op de Naamsesteenweg (N80) ter hoogte van Straeten in Sint-Truiden. 

In juni 2016 stelde het agentschap na hevige regenval vast dat de berm en het talud ter hoogte van de fietsbrug beschadigd waren en de rijweg gedeeltelijk verzakt was. Om gevaarlijke situaties voor de weggebruikers te vermijden, werd de rijstrook richting Sint-Truiden meteen afgezet. Tijdelijke verkeerslichten zorgden ervoor dat het verkeer beurtelings kon blijven rijden.

Tijdens de voorbije maanden heeft het agentschap verschillende onderzoeken uitgevoerd om een degelijke en duurzame oplossing te vinden. Onder andere op basis hiervan en na het doorlopen van de nodige procedures kon AWV ondertussen een aannemer aanstellen.

Deze zal het wegdek opbreken en door middel van verankerde palen het talud verstevigen. Zodra deze werken klaar zijn en de berm opnieuw is aangevuld, zal hij vervolgens de weg opnieuw aanleggen.

Omleiding
Gedurende de werkzaamheden zal het agentschap de N80 tussen de Luikersteenweg (N3) en de Truilingenstraat  (N755) in beide richtingen afsluiten. In samenspraak met de gemeentebesturen van Sint-Truiden en Gingelom heeft AWV een omleiding uitgewerkt via de Luikersteenweg, de Borgwormsesteenweg, de Mielenstraat en de Truilingenstraat.
(door op de bovenstaande afbeelding te klikken, zie je hoe je best kan omrijden)

Voor fietsers is er ter hoogte van de werfzone een lokale omleiding voorzien via het naastgelegen pad van het fietsroutenetwerk.

Het agentschap stelt alles in het werk om de weg voor 10 juli (start bouwverlof) terug open te stellen.