In Brustem start op maandag 19 oktober de heraanleg van verschillende straten rond het dorpsplein. De Brandhoutstraat, Herderstraat, Tomstraat, Geelstraat, Lenaertsstraat, Burggracht en Sint-Kristinastraat worden volledig heringericht.

We verwijderen de bestaande betonverharding van alle straten, leggen vervolgens nieuwe watergreppels aan, en geven hierna ook de bermen en inritten een grondige opknapbeurt. We beginnen telkens aan één zijde van de straat en nemen daarna pas de overkant onder handen. Zo zijn de straten steeds berijdbaar en blijft ook de hinder voor de bewoners beperkt.

We mikken erop om deze werkzaamheden af te ronden vóór het einde van het jaar. In het voorjaar beginnen we dan met de afwerking. In de Geelstraat, Lenaertssstraat, Sint-Kristinastraat en Herderstraat komt er nieuwe betonnering. De Brandhoutstraat, Tomstraat en de Burggracht krijgen een asfalttoplaag.