Op donderdag, 23/04/2020, zullen de wegwerkzaamheden in de Slachthuisstraat, de Clement Cartuyvelsstraat en Nieuwpoort opnieuw opgestart worden.

Eerst komen de funderingswerken in de Vissegatstraat aan bod, waarna de
klinkerwerken kunnen aangevat worden.

Gelijktijdig met de klinkerwerken zullen ook de aansluitingen van de woningen in de Slachthuisstraat, Clement-
Cartuyvelstraat, en Nieuwpoort gedaan worden.

De uitvoerder van de werkzaamheden volgt de voorgeschreven coronamaatregelen strikt op. Aan de buurtbewoners wordt gevraagd om afstand met de werknemers te bewaren.