In de Stationsstraat zitten de rioleringswerken er helemaal op. De hoofdriool is vernieuwd en ook alle huisaansluitingen zijn aangepast. 

De herinrichting van de Stationsstraat zit daarmee in de laatste rechte lijn. We gaan nu verder met de heraanleg van rijweg, de voetpaden en de fietsstrook.

Bij gunstige weersomstandigheden wordt er vanaf maandag 18 september gewerkt aan de stoepen aan de zijde van de even straatnummers.