De archeologen zijn klaar in de Diesterstraat. Je kan vanaf vrijdag 30 november met de wagen opnieuw via de Diesterstraat in de richting van de Groenmarkt rijden. Hierna word je via de Zoutstraat weggeleid. Nog tot het einde van het jaar werken de archeologen verder op het Trudoplein.

Warmste Plein
De Groenmarkt is vanaf begin december het decor van ‘De Warmste Maand’, waardoor je er vanaf dan niet meer kan parkeren. Komende vanuit de Luikerstraat, kan je dan dus enkel de Grote Markt op. Na de feestperiode – rond half januari – gaat vervolgens ook op de Groenmarkt het archeologische onderzoek van start.

Archeologische opgravingen
De archeologen hebben de voorbije dagen vooral gewerkt aan het beter interpreteren van alle vondsten die blootgelegd zijn tijdens het onderzoek. Zo werden er resten aangetroffen van een gebouw dat tegen de abdijtoren en het poortgebouw gelegen was. De kelder hiervan is nog gedeeltelijk bewaard. Het gebouw komt al voor op oude tekeningen (ca 1700), maar kan ook ouder zijn. Het geheel werd waarschijnlijk in de 20ste eeuw afgebroken.

De gevonden graven werden aangetroffen op een geringe diepte, wat erop wijst dat er in de 20ste eeuw een aanzienlijk stuk van het terrein werd afgegraven tot op het huidige niveau. Er werden in totaal 14 graven met menselijke resten aangetroffen, over het geslacht of de leeftijd van de individuen kan er nog geen uitspraak gedaan worden. Waarschijnlijk zullen er in de buurt ook nog middeleeuwse menselijke resten kunnen aangetroffen worden.