Goed nieuws wat betreft de werkzaamheden aan de Diestersteenweg. De aanleg van de riolering zal nog dit jaar (voor Kerstmis) afgerond zijn. Begin volgend jaar wordt gestart met de aanleg van de nieuwe weg en de fietspaden.

Stand van zaken
De bestaande riool voor vuilwater werd gerenoveerd via een innovatieve inschuiftechniek, terwijl de nieuwe riool voor regenwater werd gerealiseerd door middel van doorpersing. Ook de verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijen, ter hoogte van de Rummenweg, zullen dit jaar klaar zijn. Het fietspad langs de Speelhoflaan is tot en met de onderlaag asfalt afgewerkt. Begin volgend jaar volgt de toplaag en kunnen fietsers opnieuw het fietspad gebruiken.

Tijdens de eindejaarsperiode liggen de werken tijdelijk stil en geniet iedereen van een welverdiende rustpauze. Tijdens deze periode zal alles netjes opgeruimd zijn en alle opritten zullen toegankelijk gemaakt zijn.

Vooruitblik 2021
In de week van 4 januari hervat de aannemer de werkzaamheden. Hij zal dan meteen de bestaande verhardingen opbreken, vanaf de spoorwegbrug richting het kruispunt met de Speelhoflaan, tot aan de dokterswachtpost. De heraanleg van het kruispunt Diestersteenweg x Speelhoflaan is een aparte fase die later wordt uitgevoerd. Na de opbraak, begint de opbouw: funderingen, kantstroken, asfaltering rijweg met opbouw middeneiland en betonnering fietspaden. Deze werken duren ongeveer tot april, daarna schuift de werfzone op richting het centrum.

Doorgaand en plaatselijk verkeer
De start van de wegenwerken verandert voorlopig weinig aan de verkeerssituatie. De Diestersteenweg blijft afgesloten voor doorgaand verkeer, dat de omleiding via Melveren en Schurhoven blijft volgen. Ook de as centrum-Speelhoflaan blijft gewoon behouden zoals vandaag, zonder verkeerslichten.

Plaatselijk verkeer richting de werfzone op de Diestersteenweg, waaronder dus ook bezoekers van de zorginstellingen, zal nog steeds uitsluitend via de Speelhoflaan moeten gebeuren. Voor fietsers blijft de omleiding via het Speelhof van kracht, net zoals de doorsteek via Villa Rosa naar Guvelingen.


Bereikbaarheid woningen in de werfzone
De wegenwerken die begin volgend jaar starten, zullen iets ingrijpender zijn dan de rioleringswerken, toen de rijweg enkel plaatselijk werd opgebroken. We zorgen er echter voor dat plaatselijk verkeer mogelijk blijft en kan rijden over de fundering van het toekomstige fietspad, aan de zijde van Villa Rosa.

Wanneer de aannemer echter ter hoogte van een oprit kantstroken trekt of het fietspad aanlegt, is deze tijdelijk niet met de wagen bereikbaar. De aannemer zal bewoners  hiervan verwittigen via een briefje in de bus. Zo kunnen zij tijdig elders parkeren. Parkeren in de doodlopende straat tegenover Villa Rosa blijft meestal mogelijk, maar zal ook tijdelijk afgesloten zijn wanneer we er de rijweg vernieuwen.

De bewoners van de Diestersteenweg tussen de spoorwegbrug en de Guvelingenlaan geraken vanaf begin januari uitsluitend komende van Nieuwerkerken tot aan de woning. Zij kunnen dus niet langer aanrijden via Sint-Truiden-centrum. Op dat stuk van de Diestersteenweg (achter de spoorwegbrug, zijde Guvelingen) vinden begin 2021 nog enkele werken plaats, met beperkte hinder. De doorgang voor bewoners blijft gegarandeerd.

Afvalophaling
De huisvuilophaling zal vanaf januari 2021 iets anders organiseren worden, omdat de vuilniswagen niet tot aan alle woningen geraakt. De aannemer zal het afval ophalen en verzamelen op een centrale en voor de ophaaldienst toegankelijke plaats. Deze regeling geldt enkel voor de bewoners van de Diestersteenweg tussen het ziekenhuis en de spoorwegbrug. Deze bewoners zetten hun afval ten laatste op woensdag 15 uur buiten en vermelden duidelijk het huisnummer op de container. Zo kan de aannemer de containers vlot ophalen en nadien correct terug zetten. De afvalkalender zelf wijzigt niet.

Voor de bewoners tussen de spoorwegbrug en de Guvelingenlaan verandert er niets. De ophaaldienst haalt het afval gewoon op aan de woning.


Ziekenhuis en zorginstellingen bereikbaar
De werken vormen een extra uitdaging gezien de ligging van verschillende zorginstellingen in de werfzone, zoals het St-Trudo Ziekenhuis, Villa Rosa en Wiric. Ze zullen echter steeds bereikbaar blijven komende van het centrum en het Speelhof. De Tuinbouwschool blijft bereikbaar via de Diestersteenweg komende van Nieuwerkerken.

Blijf op de hoogte
Via de website van Aquafin kan je je abonneren op een digitale nieuwsbrief. Plan je een bezoek aan bijvoorbeeld het ziekenhuis, neem dan ook kijkje op hun website voor praktische informatie over de bereikbaarheid.

Heb je ondertussen vragen? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts op het nummer 011 433 855 (tijdens de kantooruren) of via frederik@amaril.be.