Nog even en de aannemers op de stadswerven gaan er tussenuit voor hun jaarlijkse winterstop. Die start op vrijdag 22 december 2017. Op dinsdag 9 januari 2018 hervatten de meesten onder hen het werk. 

Deze week zorgen de aannemers ervoor dat alle werven in het bouwverlof zo vlot mogelijk toegankelijk blijven. Per project sommen we hier op wat jij zoal moet weten. Denk er hierbij ook aan dat er op de nieuwe stoep- en straattegels geen dooizout gestrooid mag worden. Dit kan er namelijk toe leiden dat we bepaalde zones opnieuw zouden moeten opbreken.

Naamsesteenweg
In de zone tussen de Naamsevest en Kwadensteenweg zitten de werken er bijna op. Na het bouwverlof wordt alles er afgewerkt. In het overige deel – tussen de Kwadensteenweg en de N3 Haspengouwlaan – gaan vanaf 8 januari de rioleringswerken weer van start.

Voor plaatselijk verkeer is de Naamsesteenweg intussen bereikbaar via de Naamsevest, Olympialaan, Rodestraat en N3 Haspengouwlaan. Denk er wel aan dat het kruispunt met de Broekstraat en het wegvak op de Naamsesteenweg ter hoogte van de kerk onderbroken zijn.

Luikersteenweg (N3e)
In het gedeelte tussen de verkeerslichten en garage Morren zijn de werken bijna achter de rug. Na de bouwstop moeten hier enkel nog een aantal kleine ingrepen gebeuren, zoals onder meer de afwerking rond de verlichtingspalen, de afwerking van de inritten en de aanplanting van het groen. In de overige zone gaat de aannemer in januari verder met de wegopbouw.

Aan de verkeerssituatie in en rond de Luikersteenweg (N3e) verandert er nagenoeg niets. Plaatselijk verkeer kan in- en uitrijden via de verkeerslichten. Als je in het deel tussen de Ford-garage en de rotonde moet zijn, kan je binnenrijden via de verkeerslichten en wegrijden via de rotonde. Tijdens de kerstvakantie kan er hier op de rechterrijstrook tijdelijk geparkeerd worden.

Luikerstraat en Heilig Hartplein
In het deel tussen de Grote Markt en Schepen Dejonghstraat zijn de werken aardig opgeschoten. De rijweg ligt er weer helemaal netjes bij. Aan de even zijde zijn ook de stoepen klaar. Aan de overkant zijn de voetpaden gevorderd tot aan de Minderbroedersstraat. Tussen de Schepen Dejonghstraat en Brustempoort gaan na Nieuwjaar de wegenwerken verder.

In het bouwverlof blijft de Luikerstraat een winkel-wandelstraat. Ook op de afgewerkte delen kan je voorlopig nog niet rijden. De straatstenen moeten hier eerst voldoende uitharden.

Hamelstraat
De Hamelstraat is al even terug toegankelijk met de wagen. De nutswerken zijn er afgerond. In januari wordt het wegdek vernieuwd en gaat de straat weer tijdelijk toe voor verkeer.

Begijnhof
In de zone tussen huisnummers 21 en 36 gaan we volgend jaar verder met de heropbouw van het wegdek. Dit deel blijft tijdens de kerstvakantie afgesloten voor het verkeer. Na het bouwverlof gaan we ook aan de slag aan de overzijde (het gebied aanpalend aan ’t Meiland).

Populierenstraat, Haagstraat en Ovelingenstraat
In de Populierenstraat en Haagstraat zijn de rioleringen inmiddels heraangelegd. Na de bouwstop gaan we er verder met de vernieuwing van de rijbaan. In de Ovelingenstraat starten dan de ondergrondse werkzaamheden.

Brustem-Dorp
De riolerings- en afkoppelingswerken op de ‘straatzones’ van Brustem-Dorp zijn ondertussen afgerond. De rijweg wordt er voor het bouwverlof voorzien van de nodige funderingen. Ten gevolge van de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken, zijn de geplande betonwerken op deze ‘straatzones’ van Brustem-Dorp verschoven naar begin volgend jaar. Dan wordt er tegelijkertijd ook gestart met de rioleringswerken op de pleinzones.

Zo ben je meteen helemaal mee met wat er allemaal op til is in Sint-Truiden. We wensen je nog een heel prettig eindejaar toe. Na de feestdagen vliegen we er weer stevig in.