In de loop van augustus zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkele verbeteringswerken uitvoeren aan vier kruispunten op de N80 in Sint-Truiden.

Wat houden de werken in?
Een aantal linkerafslagstroken aan de verkeerslichten op de N80 worden verlengd. Hierdoor kunnen er op deze afslagstroken meer auto’s terecht om links af te slaan, zodat het verkeer daar ook veel minder snel zal opstoppen.

Waar en wanneer wordt er gewerkt?
De werkzaamheden zullen in twee fases verlopen.

  • Vanaf 6 augustus wordt er gewerkt aan de afslagstroken:
    – aan het kruispunt van de N80 met de Tongersesteenweg (N79);
    – aan het kruispunt van de N80 met de Rellestraat (Schurhovenveld);
  • Vanaf 20 augustus wordt er gewerkt aan de afslagstroken:
    – aan het kruispunt van de N80 met de Luikersteenweg (N3e);
    – aan het kruispunt van de N80 met de Hasseltsesteenweg (N722).

Hoe zit het met de verkeersafwikkeling?
Om de hinder te beperken, wordt enkel buiten de spitsuren gewerkt (tussen 9u en 15u30). Dan worden de linkerrijstroken plaatselijk ingenomen. Links afslaan blijft echter mogelijk. Het verkeer kan namelijk over de rechterrijstrook blijven rijden. Buiten de werkuren worden alle rijstroken ook opengesteld voor het verkeer.

Ongeveer gelijktijdig worden ter hoogte van de Rellestraat ook enkele overbodige putdeksels weggewerkt. Om de verkeershinder te beperken, zal dit ’s nachts gebeuren.

Meer info op www.wegenenverkeer.be/n80sinttruiden