De rioleringswerken in de Schepen Dejonghstraat zijn afgerond. Ook de borduren en greppels zijn geplaatst, gevolgd door het aanleggen van de onderlaag asfalt. Het aanbrengen van de  klinkerverharding in de stoepen loopt op volle toeren en zit op schema.

Verder verloop werken Schepen Dejonghstraat:
Op maandag 6 december 2021 werd de onderlaag asfalt geplaatst tussen de Houtmarkt en de Luikerstraat.

Volgende werken staan nog op de planning voor het kerstbouwverlof 2021:

  • plaatsing toplaag asfalt op maandag 13 december 2021, indien de weersomstandigheden het toelaten
  • afwerken stoepen en parkings in klinkerverharding
  • voorbereiden plantvakken voor aanplanting
  • plaatsen betonverharding op het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat en de Ridderstraat en op het wegvak ter hoogte van Schepen Dejonghstraat 18 in de week van 20 december 2021
  • plaatsing straatmeubilair

De vooropgestelde timing en planning is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden. Na nieuwjaar wordt de laatste hand gelegd aan de wegenis.

Toegankelijkheid:
De Schepen Dejonghstraat blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor voetgangers. Tijdens de werkuren kan het zijn dat woningen moeilijk toegankelijk zijn. Hou er bovendien rekening mee dat er graafmachines en vrachtwagens door de straat bewegen. Zorg er dan ook voor dat, wanneer je in de buurt komt, zij je zeker gezien hebben!

Bij uitvoering van volgende werkzaamheden zullen een of meerdere zones voor bepaald tijd niet of moeilijk bereikbaar zijn:

  • Plaatsen toplaag asfalt:

Op maandag 13 december 2021 wordt de toplaag asfalt geplaatst. Op die dag is de Schepen Dejonghstraat niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Op de Houtmarkt (tussen de Hamelstraat en de Plankstraat) zal er een stuk van de reeds geplaatste onderlaag asfalt vervangen worden om daarna ook de volledige toplaag asfalt op de Houtmarkt aan te leggen. Hou er rekening mee dat deze werfzone van vrijdag 10 december tot en met maandag 13 december moeilijk bereikbaar is.

Opgelet! Voor het plaatsen van het asfalt wordt er een ‘kleeflaag’ aangebracht. Hier rijd je best niet over, want dit kan spatten op de voertuigen veroorzaken. Bij het plaatsen van de toplaag asfalt mag er gedurende een aantal uren niet over de vers aangelegde asfalt gereden worden.

  • Plaatsen betonverharding:

De betonvakken ter hoogte van het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat en de Ridderstraat en het wegvak ter hoogte van Schepen Dejonghstraat 18 moeten na plaatsing gedurende drie weken uitharden. Hier mag niet over gereden worden tot 10 januari 2022!

Bereikbaarheid:
Tijdens de werkuren is de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Na de werkuren is het wel mogelijk om de woning te bereiken met de wagen. De werfzone zal steeds toegankelijk zijn in noodgevallen en voor urgentiediensten. De omliggende straten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer via Nieuwpoort.

Bijkomend zal de Schepen Dejonghstraat tussen nr 18 en nr 40 afgesloten zijn vanaf de startdatum van de plaatsing van de betonvakken tot 10 januari 2022. Deze zone is dan enkel te voet of met de fiets bereikbaar. De Schepen Dejonghstraat is bereikbaar via de Luikerstraat, via kant Nieuwpoort en via de Ridderstraat.

Parkeren
Om een vlotte en veilige uitvoering van de werkzaamheden te garanderen, zal er waar nodig, een parkeerverbod worden ingesteld. Wagens moeten buiten de werfzone geplaatst worden. Parkeren kan in de aansluitende straten, rekening houdend met het geldend parkeerregime. Sommige garages zullen tijdens de geplande werkzaamheden mogelijk tijdelijk niet meer bereikbaar en/of toegankelijk zijn.

Afvalophaling
Aan de bewoners van de woningen gelegen in de werfzone wordt gevraagd om hun huisvuil op de ophaaldagen te verzamelen op de hoeken van de werkzone, nl. op de hoek van de Schepen Dejonghstraat en de Houtmarkt, de hoek van de Schepen Dejonghstraat en Ridderstraat of op de hoek van de Schepen Dejonghstraat en Luikerstraat. Enkel huisvuil verzameld op de hoeken van de werkzone zal worden opgehaald.


Contactgegevens:
Voor bijkomende vragen/meldingen kan je contact opnemen via:

  • aannemer riolerings- en wegeniswerken – verantwoordelijke signalisatie: Gemoco

Ruben Moors (projectleider Gemoco), 0475 63 35 98 – ruben@gemoco.be

  • opvolging riolerings- en wegeniswerken: Fluvius

Peter Hendrix, 0496 59 79 05 – peter.hendrix@fluvius.be

  • opvolging riolerings- en wegeniswerken stad Sint-Truiden: dienst Infrastructuur

Jeroen Goossens, 0492 15 93 27 – jeroen.goossens@sint-truiden.be