Rond woensdag 27 april wijzigt de verkeerssituatie, en wordt de tijdelijke werfweg onderaan de rotonde, aan de kant van de Aldi, in gebruik genomen. Zo kan het verkeer de komende maanden de werken aan de rotonde passeren. De Tiensesteenweg richting het centrum zal vanaf dan aansluiten op de werfweg. Zo ontstaat er tijdelijk een drietaks kruispunt.

  • Verkeer tussen Tienen en Sint-Truiden-centrum verloopt via het tijdelijke drietaks kruispunt. Ook verkeer van Luik kan via dat kruispunt het centrum bereiken.
  • Verkeer staduitwaarts richting Luik en Gingelom zal een omleiding volgen via de Montenakenweg, om het tijdelijke kruispunt te ontlasten.
  • De Zoutleeuwsesteenweg wordt ter hoogte van de rotonde afgesloten tot eind juni. Verkeer van en naar Zoutleeuw volgt een omleiding via Wilderen.
  • Voor fietsers geldt er een veilig alternatief rond de werfzone, via de fietsknooppunten langs de Volmolenweg en Truierweg.
plan gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer (bron: AWV)

plan fietsers

Fietsers (bron: AWV)

Nieuwe turborotonde rond de zomer in gebruik

In de week van 25 april start de aannemer met de vernieuwing van de rotonde die in verschillende fases zal verlopen. In de eerste fase wordt de rotonde zo goed als volledig aangelegd. Eind juni zou het verkeer al deels over de turborotonde kunnen rijden. Tot aan het bouwverlof begin juli wordt gewerkt aan de Tiensesteenweg richting het centrum. Daarna gaat de turborotonde open, uitgezonderd de bypass voor doorgaand verkeer van Tienen naar Luik. De zone van de bypass en de ventweg wordt pas later in het najaar aangelegd, als in die zone de nutswerken zijn uitgevoerd.

Meer informatie en vragen

Alle informatie over de werken kan je terugvinden op www.wegenenverkeer.be/Sint-Truiden. Hier kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief om de meest recente informatie rechtstreeks in je mailbox te ontvangen.

Nog vragen? Contacteer de bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of tel. 0465 09 40 84 (tijdens de kantooruren).