Volgende week starten de riolerings- en wegeniswerken op de Luikersteenweg (N3e). De steenweg wordt hiervoor opgesplitst in twee zones, namelijk vanaf de verkeerslichten met de N80 tot de Ford-garage (zone 1) en vanaf de Ford-garage tot aan de rotonde (zone 2).

Op dinsdag 18 april start de aannemer in het eerste gedeelte van de Luikersteenweg vanaf de verkeerslichten met de N80 tot de Ford-garage (Luikersteenweg 131). In een eerste fase werkt hij aan de kant van de oneven huisnummers. De andere rijhelft blijft open voor plaatselijk verkeer.

Vanaf begin juni tot aan het bouwverlof vernieuwt hij vervolgens de rijhelft aan de kant van de even huisnummers. Na het bouwverlof gaan de rioleringswerken verder in de tweede zone van de Luikersteenweg, vanaf de Ford-garage tot aan de rotonde. Ook hier wordt eerst gewerkt aan de oneven zijde en vervolgens aan de even zijde van de steenweg.

Plaatselijk verkeer toegelaten
Om vlot en veilig te kunnen werken is de Luikersteenweg tijdens deze werken afgesloten voor doorgaand verkeer. In- of uitrijden naar de N80 is vanaf dinsdag 18 april niet meer mogelijk. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk via de rotonde Fouga Magister, zodat de woningen en handelszaken bereikbaar blijven.

Klik op de bovenstaande afbeelding om het volledige omleidingsplan te bekijken.