Van maandag 4 tot woensdag 20 april wordt de Montenakenweg heraangelegd. Ongeveer gelijktijdig krijgt ook de Geelstraat een grondige opknapbeurt.

Montenakenweg
Op maandag 4 april wordt er gewerkt in de Montenakenweg. We herstellen er de rijweg en vernieuwen ook meteen de afwateringsgoten. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, duren de werken tot woensdag 20 april.

Geelstraat
Ook de Geelstraat wordt vanaf maandag 4 april onder handen genomen. We vervangen de rioolleidingen, plaatsen nieuwe aansluitingsputten voor de gebouwen en vernieuwen de straatkolken. Tot slot leggen we het wegdek opnieuw aan.

Deze werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Van maandag 4 tot vrijdag 8 april zijn we aan de slag in de zone tussen het kruispunt met de Herderstraat en het kruispunt met de Lenaertsstraat. Vanaf daar werken we van maandag 11 tot vrijdag 22 april verder tot het kruispunt met de Hameistraat.