Tijdens graafwerken voor de overschakeling van de hoofdriolering aan de aansluitingspunten van de gebouwen op de Grote Markt, stuitten we deze week op een post-middeleeuws booggewelf.

Het gaat om een bakstenen constructie van ongeveer 30 cm dik. Het gewelf bevindt zich dwars op de gevelwand van de tabakszaak aan huisnummer 41.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed werd meteen verwittigd. Op basis van een eerste evaluatie blijkt de vondst alvast geen grote cultuurhistorische waarde te hebben. Bovendien leverde ook het archeologische vooronderzoek geen belangrijke resultaten op.

De timing van de heraanleg van de Grote Markt komt hierdoor dan ook niet in het gedrang. Intussen wordt de resterende aarde rond het gewelf verwijderd, zodat we snel kunnen verdergaan met de rioleringswerken.