fot school de bloesem

Op maandag 31 januari start aannemer APK Wegenbouw met de werken aan de verkeersveiligheidsmaatregelen rond de schoolomgeving De Bloesem. Deze werken kaderen in een globale visie om op korte termijn de verkeersveiligheid aan alle scholen op het grondgebied van stad Sint-Truiden te verbeteren.

Een studiebureau werd aangesteld om een analyse te maken van de knelpunten en potenties in de schoolomgevingen. Op basis van deze resultaten werd er gezocht naar mogelijke verbeterpunten en oplossingen. De belangrijkste doelstelling is uiteraard de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd te verhogen en dit in eerste instantie vanuit de bezorgdheid voor de trage weggebruikers.

Aan schoolomgeving De Bloesem werkt de aannemer aan infrastructurele ingrepen en signalisatie. Zo worden er opvallende wegmarkeringen, signalisatie en octopuspalen geplaatst om de herkenbaarheid van de schoolomgeving aan te duiden. De groenstroken worden met elkaar verbonden en het plein tussen de Jan Frans Willemstraat en de Halmaalweg wordt heringericht.

De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid. Als het weer meezit, zullen de werken begin april 2022 klaar zijn. Bij regenweer en extreme weersomstandigheden kan de planning verschuiven, want bepaalde werken zijn niet mogelijk bij nat weer.

De voortgang van de werken kan je blijven volgen op www.werveninsinttruiden.be.