Volgende week starten er werkzaamheden in en rondom de Populierenstraat in Gelinden. De komende maanden vernieuwen we er de nutsvoorzieningen.

Dat is de eerste stap van een vernieuwingsproject, waarbij ook de Haagstraat, de Vrijheersstraat en de aansluitingspunten van een aantal omliggende straten een grondige opknapbeurt krijgen.

Na de vervanging van de nutsvoorzieningen, zullen er overal ook gescheiden rioleringen worden aangelegd. Dat moet de waterhinder bij overmatige regenval in de buurt indijken. Nadien krijgen de straten er tot slot ook een nieuw wegdek.

Momenteel wordt er alleen gewerkt in de Populierenstraat en in een aanleunend gedeelte van de Hoolstraat. Het verkeer zal hierdoor amper hinder ondervinden.

Wanneer de werkzaamheden vanaf juni in een volgende fase komen, brengen we je op de hoogte via een volgend nieuwsbericht.