N3E

Volgende week begint het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van het deel van de Luikersteenweg tussen de rotonde Fouga Magister en het kruispunt met de N80 (N3e, ‘kleine Luikersteenweg’).

Op maandag 8 augustus 2016 start de eerste fase van de nutswerkzaamheden, tussen ‘Morren Motor’ en het kruispunt met de N80. De nutsmaatschappijen vernieuwen de leidingen voor onder meer gas, water en elektriciteit. Tot midden september wordt er gewerkt aan de zijde van de oneven huisnummers. Hierna komt de overkant van de straat aan bod.

Vanaf het begin van de werkzaamheden geldt er eenrichtingsverkeer in de ‘kleine Luikersteenweg’. Die kan je dan enkel bereiken vanuit de rotonde Fouga Magister. Voor het verkeer komende uit de andere richting, wordt een omleiding ingelegd (zie afbeelding). Ter plaatse wijst de nodige signalisatie de weg.

De eerste fase van de nutswerken wordt afgerond rond eind oktober. Hierna start de volgende fase, die zich situeert tussen ‘Morren Motor’ en de rotonde Fouga Magister. In de eerste zone begint het AWV dan met de aanleg van een gescheiden riolering en de vernieuwing van de wegenis.

Over het verdere verloop van de heraanleg, de exacte fasering en de verdere verkeersafwikkeling houden we je op de hoogte in een volgend nieuwsbericht.