De Groenmarkt en het Abdijplein krijgen een grondige vernieuwingsbeurt. Ze worden bovengronds heringericht tot gezellige belevingspleinen, met onder meer extra zitbanken en speelse waterpartijen. Ondergronds leggen we allerlei nieuwe nutsvoorzieningen aan (voor gas, elektriciteit, water,…) en komt er een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de aanpalende gedeeltes van de Diesterstraat, Meinstraat en Plankstraat krijgen in één beweging een opkapbeurt.

Vóór we eraan beginnen, moet er eerst een grondig archeologisch onderzoek gebeuren. Eerdere studies wezen namelijk uit dat er zich onder de werfzone verschillende waardevolle restanten uit het verleden bevinden, waaronder naar verwachting zo’n 3000 skeletten van een middeleeuws kerkhof. Dat moet nu allemaal worden blootgelegd. De archeologen starten hiermee op maandag 22 oktober.

Vier fases
De archeologische opgravingen en herinrichtingswerken zullen grofweg in vier fases verlopen. Die zetten we hieronder op een rijtje.

  • Fase 1: archeologisch onderzoek op het Trudoplein en het deel van de Diesterstraat ter hoogte van het Trudoplein.
  • Fase 2: archeologisch onderzoek op de Groenmarkt en nutswerken in de Diesterstraat (vanaf de Abdijstraat), de Meinstraat en de Plankstraat (tot aan de Ridderstraat).
  • Fase 3: archeologisch onderzoek op de Groenmarkt (vervolg), en riolerings- en wegenwerken op het Trudoplein, in de Diesterstraat (vanaf de Abdijstraat) en de Meinstraat.
  • Fase 4: riolerings- en wegenwerken op de Groenmarkt en in de Plankstraat (tot aan de Ridderstraat).

 

De volledige herinrichting moet klaar zijn tegen de lente van 2020, slechte weersomstandigheden en onverwachte archeologische ontdekkingen buiten beschouwing gelaten. Vóór iedere nieuwe fase brengen we je sowieso uitvoerig op de hoogte van belangrijke nieuwigheden en wijzigingen.

Fase 1
Nu zoomen we meer in detail in op de eerste fase. De archeologen beginnen in de Diesterstraat (van de Groenmarkt tot de Beekstraat). Ze werken er tussen de gevels van de panden en het Trudoplein. Deze zone wordt vóór begin december vrijgegeven en opnieuw verhard, om de toegankelijkheid tijdens de feestmaand te garanderen. Vervolgens is het Trudoplein zelf aan de beurt. Tegen het einde van het jaar zijn de onderzoekers ook daar klaar.

Veiligheid en toegankelijkheid 
De werfzone wordt altijd veilig afgesloten door middel van hoge werfhekken. Zo kunnen de archeologen ook vlot doorwerken en lopen de werkzaamheden geen onnodige vertragingen op. In de Diesterstraat wordt er continu een brede strook voorzien voor voetgangers en leveranciers. Woningen en handelszaken zijn natuurlijk altijd toegankelijk.

Verkeer en parkeren (klik op plannetje bovenaan)
Als de archeologen in de Diesterstraat aan de slag zijn, wordt de straat vanaf de Beekstraat afgesloten voor het autoverkeer (met uitzondering van de hulpdiensten). De parking op de Groenmarkt is vanaf dan ook opnieuw bereikbaar via de toegang ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De parking verlaten doe je langs de trappenpartij, om vervolgens weg te rijden via de Zoutstraat. Zodra de archeologen klaar zijn in de Diesterstraat, wordt die ook weer opengesteld voor de wagen.

MinderHinder-coördinator
Als de werken begin 2019 een volgende fase ingaan, brengen we je op de hoogte via een volgend nieuwsbericht. Moest je in afwachting nog vragen hebben, dan kan je daarmee terecht bij MinderHinder-coördinator Tom Buntinx. Je kan hem contacteren op 0494 06 36 00 of via minderhinder@sint-truiden.be.

En ben je intussen benieuwd hoe het Trudoplein en de Groenmarkt er in de toekomst uit zullen zien of wat er komt kijken bij deze werkzaamheden? Spring dan vanaf maandag 22 oktober zeker eens binnen op de permanente infotentoonstelling in het oud stadhuis.