Op dinsdag 13 maart starten er rioleringswerken op het kruispunt van de Abdijstraat met Stenaertberg en de Sint-Trudostraat. Als de weersomstandigheden meezitten, nemen deze werken een zestal weken in beslag. Zolang is de werfzone afgesloten voor autoverkeer.

Omleiding
Tijdens de werkzaamheden wordt er een omleiding ingelegd. Die is aangeduid door middel van de borden ‘K&R school Abdijstraat’. Vanuit de Diesterstraat kan je zo via de Sint-Apolloniastraat en de Gasthuisstraat naar de Abdijstraat rijden. In een deel van de Gasthuisstraat wordt er daarom ook tijdelijk enkelrichtingsverkeer ingevoerd.

Schoolverkeer
Als je kinderen aan de basisschool Heilig Hart Sint-Trudo moet afzetten of oppikken, kan je gebruikmaken van de Kiss&Ride-zone. Die bevindt zich in de Abdijstraat tussen de Gasthuisstraat en Parkstraat. Natuurlijk kan je bij het begin en einde van de schooldag, de school nog altijd bereiken via de Plankstraat of Houtmarkt. Wegrijden doe je dan via de Clement Cartuyvelsstraat. De Abdijstraat (tussen de Diesterstraat en Stenaertsberg) en Stenaertberg zijn niet toegankelijk.

Fietsers en voetgangers
Ben je met de fiets, dan rij je best via de Plankstraat, Houtmarkt of Clement Cartuyvelsstraat. Kom je langs de Abdijstraat, dan moet je afstappen aan de werfzone en het voetpad volgen. Voor voetgangers blijven de stoepen ter hoogte van de werfzone ook vrij toegankelijk.