Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is inmiddels gestart met de herinrichting van het deel van de Luikersteenweg tussen de rotonde Fouga Magister en het kruispunt met de N80.

De nutsmaatschappijen vernieuwen momenteel de leidingen voor gas, water en elektriciteit tussen ‘Morren Motor’ en het kruispunt met de N80.

Tot eind september werken ze aan de zijde van de oneven huisnummers. Daarna komt de overkant van de straat aan bod.

Het verkeer blijft tot dan in beide richtingen mogelijk, in tegenstelling tot de informatie uit het vorige nieuwsbericht over deze werken.

Over het verdere verloop van de heraanleg en de verkeersafwikkeling houden we je op de hoogte in een volgend nieuwsbericht.