De tweede fase van de werkzaamheden, nl. de riolerings- en wegeniswerken van het kruispunt van de Houtmarkt met de Schepen Dejonghstraat richting de Ridderstraat zijn in volle gang. De rioleringswerken in dit deel van de Schepen Dejonghstraat zullen deze week nog afgerond worden. Hierna zullen de rioleringswerken op het kruispunt met de Ridderstraat/Bèr Joekpad uitgevoerd worden en aansluitend start de laatste fase van de rioleringswerken, nl. het wegvak Schepen Dejonghstraat van het kruispunt Ridderstraat tot aan het kruispunt met de Luikerstraat.

  • Verloop werken kruispunt Schepen Dejonghstraat x Ridderstraat/Bèr Joekpad:

Onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden zal aannemer Gemoco op maandag 30 augustus 2021 van start gaan met de werken op het kruispunt Schepen Dejonghstraat x Ridderstraat/Bèr Joekpad.

Het opbreken van de bestaande verharding, de aanleg van het hoofdriool, het uitvoeren van de huisaansluitingen en het opnieuw aanvullen van de tussentijdse verharding in steenslag zodat het kruispunt opnieuw toegankelijk is voor plaatselijk verkeer zal een drietal werkdagen in beslag nemen.

Zo zullen de zachte weggebruikers bij de start van het nieuwe schooljaar op een veilige manier de werf kunnen kruisen.

  • Verloop werken FASE 3: Schepen Dejonghstraat van kruispunt Ridderstraat/Bèr Joekpad tot aan het kruispunt met de Luikerstraat:

Nadat de werken op het kruispunt Schepen Dejonghstraat x Ridderstraat/Bèr Joekpad zijn afgerond, zal aannemer Gemoco, onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden, op dinsdag 31 augustus 2021 verder gaan met de rioleringswerken van FASE 3, tevens de laatste fase in het project.

De aannemer zal starten met het opbreken van de bestaande verharding en vervolgens met de aanleg van het hoofdriool. Voor de aanleg van het hoofdriool wordt gewerkt vanaf het kruispunt van de Ridderstraat/Bèr Joekpad met de Schepen Dejonghstraat in de richting van het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat met de Luikerstraat.

Ondertussen lopen de werken in FASE 2 verder en zullen hier de huisaansluitingen gefinaliseerd worden per zijde, gevolgd door de aanleg van de boordstenen en nieuwe stoepen in klinkerverharding.

Aansluitend worden de huisaansluitingen en bovenbouw in FASE 3 aangepakt.

Het einde van de werken FASE 2 is voorzien tegen eind oktober 2021. Er wordt getracht de werken FASE 3 voor het einde van dit jaar af te ronden. Dit onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden.

  • Toegankelijkheid:

Bij de aanvang van de werken op het kruispunt met de Ridderstraat/Bèr Joekpad en aansluitend de werken FASE 3 zal de Schepen Dejonghstraat tussen het kruispunt met de Houtmarkt en de Luikerstraat volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

Vanaf eind oktober 2021, bij het einde van de werken FASE 2 zal deze werfzone beperkt worden van kruispunt Ridderstraat/Bèr Joekpad tot aan het kruispunt met de Luikerstraat.

Voor voetgangers blijft de Schepen Dejonghstraat tijdens de werken toegankelijk. Echter wordt  er gevraagd aan de bewoners om tijdens de werkuren er zo veel mogelijk rekening mee te houden dat de toegang tot de woning moeilijk kan zijn. Uit veiligheid voor zowel de bewoners als de mensen van de aannemer dient er steeds rekening mee gehouden te worden dat er graafmachines en vrachtwagens door de straat bewegen.

Het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat met Ridderstraat/Bèr Joekpad is een belangrijk knooppunt voor voetgangers en fietsers die vanaf de vest het stadscentrum wensen te bereiken. Dit punt blijft dan ook extra beveiligd door middel van een duidelijke afbakening met hekwerk en extra signalisatie.

  • Bereikbaarheid:

De werfzone zal steeds toegankelijk zijn in noodgevallen en voor urgentiediensten. Tot en met 30 september 2021 (= einde aangepaste zomerterrassenregeling Heilig Hartplein) is de Schepen Dejonghstraat tussen de Houtmarkt en de Ridderstraat voor het overige verkeer na de werkuren bereikbaar voor plaatselijk verkeer via de Hamelstraat en Ridderstraat in de richting van de Houtmarkt.

De aanvoerroute van het werftransport verloopt via Tichelrijstraat, Nieuwpoort en de Schepen Dejonghstraat. Om sommige werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten materialen aangevoerd worden via de Luikerstraat.

Het werftransport verlaat de werfzone steeds via de Schepen Dejonghstraat in de richting van de Luikerstraat en het Europaplein. Deze beweging is geregeld door middel van tijdelijke verkeerslichten.

De omliggende straten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer via Nieuwpoort en Stenaertberg.