Tussen 15 en 18 februari gaan de rioleringswerken in het bovenste gedeelte van de Stapelstraat van start. In een eerste stap plaatsen we een rioleringsput aan het kruispunt met de Beekstraat en de Ursulinenstraat. Vanaf daar schuiven we verder op richting de Grote Markt, voor de aanleg van de eigenlijke rioolleidingen.

We gaan meteen grondig te werk en vernieuwen ook de afwateringsaansluitingen van de gebouwen in de straat. Dit brengt onvermijdelijk heel wat hinder met zich mee. We treffen uiteraard alle mogelijke maatregelen om de toegankelijkheid voor de voetgangers en de bereikbaarheid van de handelszaken te garanderen.

De rioleringswerken nemen in totaal ongeveer een maand in beslag. Hierna gaan we verder met de definitieve herinrichting van dit deel van de Stapelstraat. We voegen de straatstenen opnieuw in en zorgen ervoor dat ze niet meer zullen loszitten. Verder komt er een gelijkgrondse borduur in blauwe hardsteen, die de rijweg afboordt van de voetpaden en de parkeerzone. Die leggen we aan in natuursteen.

Tot slot werken we ook het kruispunt van de Stapelstraat met de Beekstraat en de Ursulinenstraat definitief af. Bijgevolg zal het kruispunt voor een bepaalde periode onderbroken zijn voor het verkeer. We houden je tijdig op de hoogte over de exacte timing hiervan en geven dan ook een alternatieve route mee. Verder stellen we alles in het werk om tegen eind april volledig klaar te zijn in het bovenste gedeelte van de Stapelstraat.