Op maandag 26 april start fase 1 van de riolerings- en wegeniswerken in de Schepen Dejonghstraat en Houtmarkt. Tijdens fase 1 wordt daarbij de Houtmarkt aangepakt. Hieronder vind je de praktische informatie in verband met deze werkzaamheden.

Wil je nog meer informatie? Dan kan je hier de digitale informatievergadering van 14 april 2021 herbekijken. Meer informatie is ook terug te vinden deze presentatie: Riolerings- en wegeniswerken Schepen Dejongstraat-Houtmarkt_presentatie infovergadering Fluvius dd 14-04-2021.

Hoe verlopen deze werken?
Aannemer Gemoco start op maandag 26 april 2021 met de werkzaamheden.
De aannemer zal starten met de opbraak van de bestaande verharding, gevolgd door de aanleg van het hoofdriool. Voor de aanleg van het hoofdriool wordt gewerkt vanaf het kruispunt met de Plankstraat/Clement Cartuyvelsstraat x Stenaertberg richting Schepen Dejonghstraat. Gelijktijdig met de aanleg van het hoofdriool volgen de aansluitingen van de afvoeren van de woningen op het nieuwe hoofdriool.
Zodra de rioleringwerken zijn uitgevoerd volgen de wegeniswerken met achtereenvolgens het grondwerk, de funderingen, de straatkolken, de goten en borduren en de wegverharding zelf.

Pas wanneer de werken op de Houtmarkt volledig afgerond zijn zal er worden overgegaan naar fase 2, de werken in de Schepen Dejonghstraat. Het einde van de werken fase 1 is eerste helft juli voorzien, voor de aanvang van het zomerbouwverlof.

Toegankelijkheid
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden in de eerste fase zal de Houtmarkt tussen de kruispunten volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Voor voetgangers blijft de straat plaatselijk bereikbaar. Echter wordt er gevraagd aan de bewoners om tijdens de werkuren er zo veel mogelijk rekening mee te houden dat de toegang tot de woning moeilijk zal zijn. Uit veiligheid voor zowel de bewoners als de mensen van de aannemer dient er steeds rekening mee gehouden te worden dat er graafmachines en vrachtwagens door de straat bewegen.

Bereikbaarheid
De werfzone zal steeds toegankelijk zijn in noodgevallen en voor urgentiediensten. Betreffende het overige verkeer is de Houtmarkt afgesloten.
Het werftransport kan in deze fase enkel verlopen via de zijde van Stenaertberg. Om het werfverkeer maximaal te weren uit het centrum en de woonstraten zal zowel de aan- als afvoer van het werfverkeer opgevangen worden via Stenaertberg. Hiervoor wordt Stenaertberg tijdens de werkuren van de werf (maandag tem vrijdag) uitsluitend voorbehoud voor werfverkeer.

De omliggende straten blijven tijdens de werken op de Houtmarkt voor het gemotoriseerd verkeer bereikbaar via Nieuwpoort.
De Hamelstraat zal tijdens deze uitvoeringsfase tijdelijk doodlopend zijn. De bewoners en bezoekers van de Hamelstraat kunnen de straat nog steeds bereiken vanuit Nieuwpoort, via de Schepen Dejonghstraat en de Ridderstraat.

Parkeren
Om een vlotte en veilige uitvoering van de geplande werken te garanderen zal er per fase een parkeerverbod worden ingesteld. Tijdens deze fase van de werken zal er ook een parkeerverbod van kracht zijn in de Hamelstraat. De Hamelstraat zal immers tijdelijk doodlopend zijn met plaatselijk dubbelrichtingsverkeer tot gevolg. Om dit dubbelrichtingsverkeer met de bijhorende noodzakelijke keerbewegingen op te vangen in de Hamelstraat is een parkeerverbod noodzakelijk
De wagens moeten buiten de werfzone geplaatst worden. Parkeren kan in de aansluitende straten en op de parking van de Veemarkt.
Sommige garages zullen tijdens één of meerdere fasen van de geplande werken mogelijk niet meer bereikbaar en/of toegankelijk zijn. Wie een vergunde parkeerplaats of garage huurt of in eigendom heeft binnen de werfzone kan een voorbehouden parkeerplaats op de parking van de Veemarkt aanvragen.

Dat kan door contact op te nemen met de medewerkers van de Parkeerwinkel van de stad Sint-Truiden om een gepersonaliseerde parkeerkaart af te halen (Minderbroedersstraat 29 – 011 87 28 82 – parkeerwinkel@sint-truiden.be ). De aanvrager dient het inschrijvingsbewijs van zijn/haar voertuig mee te nemen.
Voor het opvangen van de klanten van de handelszaken gelegen in de werfzone worden er in het begin van de Schepen Dejonghstraat een aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren gereserveerd.

Contactgegevens
Voor bijkomende vragen/meldingen kan je contact opnemen via:
• aannemer riolerings- en wegeniswerken – verantwoordelijke signalisatie: Gemoco
Ruben Moors (projectleider Gemoco), 0475 63 35 98 – ruben@gemoco.be
• opvolging riolerings- en wegeniswerken: Fluvius
Peter Hendrix, 0496 59 79 05 – peter.hendrix@fluvius.be
• opvolging riolerings- en wegeniswerken stad Sint-Truiden: dienst Infrastructuur
Jeroen Goossens, 0492 15 93 27 – jeroen.goossens@sint-truiden.be
• dringende oproepen:
 gasgeur: 0800 65 0 65
 storingen en defecten: 078 35 35 00