Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens de laatste maanden van 2018 vijf kruispunten renoveren op de Noord Oostelijke Omleidingsweg en de Hasseltsesteenweg en er vervolgens slimme verkeerslichten installeren. Deze werkzaamheden zijn een vervolg van de aanpassingen die in augustus al op de vier kruispunten op de Noord Oostelijke Omleiding (N80) werden uitgevoerd. Toen werden op deze kruispunten zeven afslagstroken verlengd. Al deze ingrepen moeten de doorstroming op de gewestweg doen verbeteren. Op maandag 22 oktober starten enkele voorbereidende werken. 

Renovatie en installatie slimme verkeerslichten
De aannemer zal op elk kruispunt het wegdek affrezen en vervolgens een nieuwe toplaag in asfalt aanbrengen. Hierbij zal hij ook telkens een gedeelte (+/- 60m) van de zijstraten renoveren. Ook het wegdek van de Hasseltsesteenweg tussen Terbiest en de N80 zal vernieuwd worden. Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer ook de detectielussen aanbrengen, die nadien de slimme verkeerslichten zullen aansturen.

Werkwijze volgens vast patroon
De werkzaamheden zullen verspreid over 5 weken gebeuren. Voor ieder kruispunt zal de aannemer dezelfde werkwijze hanteren. De werken gebeuren ’s avonds en ‘s nachts, om de verkeershinder te beperken:

 •  maandag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen
 •  dinsdag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen
 •  woensdag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen
 •  donderdag (vanaf 9u): in dienst stellen verkeerslichten.

Voorbereidende werkzaamheden
Vanaf maandag 22 oktober zullen de aannemers van het agentschap en de Watergroep een aantal voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Dit gebeurt voornamelijk buiten de rijweg, waardoor de hinder beperkt blijft.

 • Kruispunt Rellestraat: aanleg voetpad en gelijkgrondse fiets- en voetgangersoversteek
 • N80 x N722: aanleg fietspad voor veilige fietsoversteek
 • N80 x Rellestraat: putdeksels verwijderen en dichten (nachtwerk)
 • Rellestraat: verwijderen van putjes van de waterleiding in de rijweg (door De Watergroep)

Renovatie kruispunten
Hierna gaan de eigenlijke werken van start. De aannemer begint maandagavond 29 oktober met de renovatie van het kruispunt van de N80 met de Rellestraat. In de loop van de volgende weken volgen de andere kruispunten in de onderstaande volgorde. Omdat deze werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, kan het agentschap op dit moment geen exacte datums meedelen. Updates vind je steeds op wegenenverkeer.be/www.wegenenverkeer.be/n80sinttruiden.

 1. N80 x Rellestraat
 2. N722 x Zepperenweg
 3. N80 x Hasseltsesteenweg (N722)
 4. N80 x Tongersesteenweg (N79)
 5. N80 x Luikersteenweg (N3e)

Afstemmen slimme verkeerslichten
Nadat de aannemer alle kruispunten heeft gerenoveerd, zal het agentschap de verkeerslichten op elkaar afstemmen. Doordat deze met elkaar zullen communiceren zal de doorstroming verbeteren.

Minderhinder-maatregelen: nachtwerk en lokale omleidingen
Tijdens de nachtelijke werkzaamheden zal het agentschap het betrokken kruispunt telkens volledig afsluiten en een lokale omleiding voorzien. Overdag zijn de kruispunten gewoon open, maar zullen de verkeerslichten niet optimaal kunnen functioneren. Tijdens de indienstname van de verkeerslichten zal er ook enige verkeershinder zijn.