Maandagavond 3 december neemt het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Noordoostelijke Omleiding (N80) met de Tongersesteenweg (N79) onder handen. Ook hier komen slimme verkeerslichten, die op donderdag 6 december in werking gesteld worden.  

De aannemer zal eerst het wegdek affrezen en vervolgens een nieuwe toplaag in asfalt aanbrengen. Ook de aansluitingen van de Tongersesteenweg worden hierbij vernieuwd. Voorts worden de detectielussen voor de slimme verkeerslichten geïnstalleerd.

Om de verkeershinder te beperken, gebeuren de werken voornamelijk ’s avonds en ‘s nachts:
• maandag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen
• dinsdag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen
• woensdag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen
• donderdag (vanaf 9u): in dienst stellen verkeerslichten.

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden zal het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt telkens volledig afsluiten en een lokale omleiding voorzien. Overdag is het kruispunt gewoon open, maar zullen de verkeerslichten niet optimaal kunnen functioneren. Tijdens de indienstname van de verkeerslichten zal er ook enige verkeershinder zijn.

Wanneer er gewerkt wordt, zullen de woningen aan de werfzone tijdelijk niet met de wagen bereikbaar zijn. Bewoners kunnen best hun wagen vóór de start van de werkzaamheden in de buurt parkeren.

De komende weken zal het Agentschap Wegen en Verkeer ook nog de onderstaande kruispunten vernieuwen. Hiervoor wordt eenzelfde werkwijze gehanteerd.
• N80 x Luikersteenweg (N3e)
• N80 x Hasseltsesteenweg (N722)

Ten gevolge van de weersomstandigheden kan de planning mogelijk wijzigen. De meest actuele info over dit project vind je ook ook op de webpagina www.wegenenverkeer.be/N80sinttruiden.