Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start maandagavond 10 december met de renovatie van het kruispunt van de Noordoostelijke Omleiding (N80) en de Luikersteenweg (N3e). Ook hier worden slimme verkeerslichten geïnstalleerd. 

De aannemer zal het wegdek affrezen en vervolgens een nieuwe toplaag in asfalt aanbrengen. Hierbij worden de aansluitingen van de Luikersteenweg eveneens vernieuwd. Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer voorts ook de detectielussen voor de slimme verkeerslichten aanbrengen.

Om de verkeershinder te beperken, gebeuren de werken opnieuw voornamelijk ’s avonds en  ‘s nachts:
• maandag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen
• dinsdag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen
• woensdag (20u-6u): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen
• donderdag (vanaf 9u): in dienst stellen verkeerslichten.

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden zal het AWV het kruispunt telkens volledig afsluiten en een lokale omleiding voorzien. Overdag is het kruispunt gewoon open, maar zullen de verkeerslichten niet optimaal kunnen functioneren. Tijdens de indienstname van de verkeerslichten zal er ook enige verkeershinder zijn.

Wanneer er gewerkt wordt, zullen de woningen aan de werfzone tijdelijk niet met de wagen bereikbaar zijn. Bewoners worden aangeraden hun wagen voor de start van de werkzaamheden in de nabijheid te parkeren

De planning kan eventueel nog wijzigen, omdat vooral de asfaltwerken erg weersgevoelig zijn. De laatste updates over dit project vind je ook op de webpagina www.wegenenverkeer.be/N80sinttruiden.