Vanaf maandag 25 januari doen we enkele peilingen in de Stapelstraat en op het Sint-Martenplein. De handelaars en bewoners kregen eerder bericht dat deze ingrepen deze week zouden gebeuren. Omwille van de winterprik is de uitvoering ervan met een week opgeschoven.

Gedurende drie tot vijf dagen zal de aannemer op verschillende plaatsen proefgaten boren. Deze worden vrij kort na het opengraven opnieuw dichtgemaakt en hersteld met een laag beton.

Via de peilingen bepalen we de ligging van de bestaande nutsleidingen voor onder meer gas, water en elektriciteit. Op basis van deze metingen kunnen de verdere werken voorbereid worden.

Het verkeer zal nauwelijks hinder ondervinden. De vrije doorgang in de Stapelstraat blijft gegarandeerd, en het kruispunt met de Beekstraat en de Ursulinenstraat zal steeds toegankelijk zijn.

Enkel de parkeerzones worden op sommige momenten plaatselijk ingenomen. De aannemer plaatst hiervoor tijdig de nodige signalisatie.