De herinrichtingswerken aan de Grote Markt zijn intussen al aardig opgeschoten. Het binnenplein is volledig opengelegd, en ook aan de randgebieden en in de Stapelstraat wordt er gewerkt. De 8 platanen op de Grote Markt kregen intussen een nieuwe bestemming. 

De werken aan de Grote Markt zijn nu een week gevorderd. Graafmachines hebben alle kasseien (meer dan 5.500 m²) van het marktplein verwijderd, om vervolgens de ondergelegen funderingen op te breken. Verder werden de leidingen drooggelegd voor de herplanting van de platanen.

Er is bewust voor gekozen om de bomen niet te kappen, maar hen te verplanten naar een zone ter hoogte van Loods 27 op Brustem bedrijvenpark. De firma Krinkels voerde de herplantingsoperatie uit met de grootste omzichtigheid. Die zorgde ervoor dat de bomen zorgvuldig werden uitgegraven om ze nadien opnieuw stevig te verankeren in de Brustemse bodem.

Na de verplanting is er ook voldoende aandacht voor nazorg. Wanneer er toch een boom zou afsterven, wordt die vervangen door een gelijkwaardig exemplaar.

De platanen waren moeilijk te verenigen met het toekomstige concept van de Grote Markt. We hebben daarom gezocht naar een passende oplossing. Het nieuwe marktplein zal er trouwens groener uitzien dan vandaag het geval is. Er komen meerstammige bomen in verplaatsbare bakken en ter hoogte van het oud stadhuis is er ruimte voor een mooie zilverlinde.