Sinds vrijdag 15 oktober 2021 is aannemer Hoogmartens bezig met onderhoudswerken in de Gazometerstraat.

In het onderhoudswerk worden volgende werken uitgevoerd;

  • Aanpassingen in functie van verbeteren verkeersveiligheid en toegankelijkheid (o.a. aanpassen voetgangersoversteekplaatsen, optimaliseren kruispuntvlakken en verbetering rijcurve openbaar vervoer)
  • Maximale ontharding en vergroening

 

Timing

  • vrijdag 15 oktober 2021 frezen bestaande toplaag asfalt
  • Maandag 18 oktober 2021 t.e.m. 5 november 2021 uitvoeren van bovenvermelde werken
  • Donderdag 28 oktober 2021 plaatsing nieuw toplaag asfalt

Toegankelijkheid
De aannemer tracht de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
Om een vlot verloop van de werken te garanderen, moeten voertuigen tijdens de asfalteringswerken op eigen terrein of buiten de werkzone geparkeerd worden. Buiten de werkuren van de aannemer zal uw woning steeds te voet bereikbaar
zijn. Tijdens het uitvoeren van de werken vragen we de werkzone maximaal verkeersvrij te houden. Dit geldt zowel voor voetgangers, fietsers als gemotoriseerd verkeer. Voor urgentiediensten blijven de werkzones steeds toegankelijk.