De herinrichting van de Grote Markt is intussen meer dan 75 dagen aan de gang. De ondergrondse werken zijn voor het grootste gedeelte achter de rug.

Over de volledige werfzone worden de hoofdleidingen van de nutsvoorzieningen gekoppeld met de aansluitpunten van de gebouwen. Aan de korte flank zitten deze werken erop. Voor de kerstvakantie ronden we af aan de zijde tussen het Minderbroedersplein en de Luikerstraat. Dit jaar starten we ook nog aan de overkant.

Boordsteen
Op het binnenplein zijn alle ondergrondse funderingen ondertussen aangebracht. We plaatsten er vorige week ook de boordsteen die de parkeerzone afbakent van de rest van de Grote Markt. In een volgende stap worden de platines aangelegd.

Vanaf begin januari bouwen we dan de fundamenten voor de winterterrassen. De kant tussen het Minderbroedersplein en de Luikerstraat is als eerste aan de beurt.

Stapelstraat
In het bovenste deel van de Stapelstraat is het voetpad langs de even huisnummers opnieuw toegankelijk. De huisaansluitingen zijn hier dus allemaal overgekoppeld. Na Nieuwjaar starten we met  de vernieuwing van de riolering in de Stapelstraat. De voetpaden blijven dan maximaal bereikbaar.