Het bouwverlof loopt eind deze week op zijn einde. Dat betekent dat de werkzaamheden in de Schepen Dejonghstraat en de Houtmarkt een nieuwe fase ingaan.

Ook de verkeerssituatie zal vanaf maandag 2/8 wijzigen:

  • De Houtmarkt zal dan opnieuw bereikbaar zijn via Nieuwpoort en via Stenaertberg. De Schepen Dejonghstraat is vanaf dan bereikbaar via de Houtmarkt en de Ridderstraat.

Hoe verlopen deze werken?
Onder voorbehoud van gunstige weers- en werkomstandigheden zal aannemer Gemoco op maandag 2 augustus 2021 van start gaan met de werken.

De aannemer zal beginnen met het plaatsen van de signalisatie, de aanvoer van bouwmaterialen en zal starten worden met het opbreken van de bestaande verharding. Vanaf donderdag 5 augustus zal effectief gestart worden met de aanleg van het hoofdriool. Voor de aanleg van het hoofdriool wordt gewerkt vanaf het kruispunt van de Houtmarkt met de Schepen Dejonghstraat in de richting van het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat met de Ridderstraat. Gelijktijdig met de aanleg van het hoofdriool volgen de aansluitingen van de afvoeren van de woningen op het nieuwe hoofdriool.

Van zodra de rioleringswerken zijn uitgevoerd, volgen de wegeniswerken met achtereenvolgens het grondwerk, de funderingen, de straatkolken, de goten en borduren en de wegverharding zelf.

Het einde van de werken in fase 2 is voorzien tegen eind oktober 2021.

De werkzaamheden van fase 2 en fase 3 zullen gedeeltelijk overlappen: nl. de werken in de Schepen Dejonghstraat vanaf het kruispunt met de Ridderstraat richting Luikerstraat.

Toegankelijkheid
Bij het uitvoeren van de rioleringswerken tijdens fase 2 zal de Schepen Dejonghstraat tussen de kruispunten met de Houtmarkt en de Ridderstraat volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Voor voetgangers blijft de straat plaatselijk bereikbaar. Echter wordt  er gevraagd aan de bewoners om tijdens de werkuren er zo veel mogelijk rekening mee te houden dat de toegang tot de woning moeilijk kan zijn. Uit veiligheid voor zowel de bewoners als de mensen van de aannemer dient er steeds rekening mee gehouden te worden dat er graafmachines en vrachtwagens door de straat bewegen. Zorg er dan ook voor dat, wanneer u in de buurt komt, zij u zeker gezien hebben!

Het kruispunt van de Schepen Dejonghstraat met Ridderstraat/Ber Joeckpad is een belangrijk knooppunt voor voetgangers en fietsers die vanaf de vest het stadscentrum wensen te bereiken. Dit punt wordt dan ook extra beveiligd door middel van een duidelijke afbakening met hekwerk en extra signalisatie.

Bereikbaarheid
De werfzone zal steeds toegankelijk zijn in noodgevallen en voor urgentiediensten. Voor het overige verkeer is de Schepen Dejonghstraat tussen de Houtmarkt en de Ridderstraat afgesloten.

De aanvoerroute van het werftransport verloopt via Tichelrijstraat, Nieuwpoort en de Schepen Dejonghstraat. Om sommige werkzaamheden te kunnen uitvoeren moeten materialen aangevoerd worden via de route Tichelrijstraat, Nieuwpoort, Houtmarkt, Hamelstraat en Ridderstraat. Het werftransport verlaat de werfzone steeds via de Schepen Dejonghstraat in de richting van de Luikerstraat.

De omliggende straten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor het gemotoriseerd verkeer via Nieuwpoort en Stenaertberg.

vragen/meldingen:
– aannemer riolerings- en wegeniswerken – verantwoordelijke signalisatie: Gemoco

  • Ruben Moors (projectleider Gemoco), 0475 63 35 98 – ruben@gemoco.be

opvolging riolerings- en wegeniswerken: Fluvius

opvolging riolerings- en wegeniswerken stad Sint-Truiden: dienst Infrastructuur