Op de Zepperenweg en Bautershoven komen nieuwe verkeersremmers om de leefbaarheid in het woongebied verder te stimuleren. De snelheidsbeperkende maatregelen bouwen voort op eerdere ingrepen en zijn er vooral op gericht sluipverkeer in een andere richting te begeleiden. Op het terrein worden alle aanpassingen vandaag, dinsdag 11 december, uitgevoerd.

Bijkomende snelheidsbeperkende ingrepen moeten de veiligheid op de Zepperenweg en het aanpalende Bautershoven bevorderen. Op de Zepperenweg komen er centraal op de rijbaan vier wegversmallingen, verspreid over de afstand tussen de Rellestraat en de Groenstraat. Bautershoven wordt ter hoogte van het kruispunt met de Groenstraat uitgerust met een extra verkeerskussen.

De verkeersremmers beogen sluipverkeer in dit gebied te ontraden en zijn in lijn met eerdere maatregelen. De Groenstraat werd in het verleden reeds ingericht met een vrachtwagensluis en enkele rijbaanversmallingen. Op Bautershoven zorgde een eerste verkeerskussen er al voor dat automobilisten hun vaart milderden in de straat die in hoofdzaak een woonfunctie heeft.