Eerder kondigden we aan dat het kruispunt van de Stapelstraat met de Beekstraat en de Ursulinenstraat van donderdag 18 tot vrijdag 19 februari onderbroken wordt voor de plaatsing van een rioleringsput. Deze werken starten één dag vroeger, op woensdag 17 februari. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het kruispunt zeker vóór het weekend toegankelijk is. 

De Stapelstraat wordt vanaf het Sint-Martenplein afgesloten voor het verkeer. In dit gedeelte van de straat kunnen er dan ook geen wagens parkeren. Tijdens de werkzaamheden aan het kruispunt is het plaatselijk verkeer wel in beide richtingen toegelaten. De Ursulinenstraat blijft toegankelijk via de Gootstraat. De Beekstraat is bereikbaar via de Zoutstraat.

Het kruispunt wordt uiterlijk op vrijdag 19 februari in de namiddag vrijgemaakt, wat meteen ook een einde maakt aan het parkeer- en verkeersverbod.

Hierna schuiven we verder op in de Stapelstraat richting de Grote Markt, voor de aanleg van de eigenlijke rioolleidingen. We treffen hierbij alle mogelijke maatregelen om de toegankelijkheid voor de voetgangers en de bereikbaarheid van de handelszaken te garanderen.

De rioleringswerken nemen in totaal ongeveer een maand in beslag. Hierna gaan we verder met de heraanleg van de bestrating in dit deel van de Stapelstraat. Dan zal het kruispunt met de Ursulinenstraat en de Beekstraat opnieuw voor een bepaalde periode onderbroken zijn. We houden je alleszins tijdig op de hoogte over de exacte timing hiervan.

Met deze ingrepen leggen we de laatste hand aan de herinrichting van deze zone van de Stapelstraat, die over enkele weken volledig werkvrij is.