Eind deze worden, tijdens twee nachten het kruispunt van de
Diestersteenweg met de Speelhoflaan, vernieuwd. Deze werken starten telkens om 20 uur ’s avonds en eindigen de volgende ochtend om 6 uur:
• Donderdagnacht 1 juli: bestaande verhardingen frezen en opbreken
• Vrijdagnacht 2 juli: asfalteren en belijning aanbrengen

Opgelet: asfaltwerken zijn weersgevoelig. Bij hevig regenweer kunnen wij niet asfalteren en wijzigt de planning.

Omleidingen tijdens afsluiting kruispunt
Tijdens de asfaltwerken op donderdag 1 en vrijdag 2 juli is het kruispunt van de
Diestersteenweg met de Speelhoflaan volledig afgesloten voor alle verkeer, van 20 tot 6 uur. Overdag is er geen hinder.

Er gelden omleidingen voor verkeer staduitwaarts via de Parkstraat en stadinwaarts via de Haardstraat. Op het kruispunt van de Haardstraat met de Parkstraat geldt een
parkeerverbod. Bewoners op de omleidingsroute zullen uitzonderlijk en tijdelij doorgaand verkeer ervaren.

Vragen?
Contacteer dan bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts op het nummer 0499 34 62 10 (tijdens de kantooruren) of via frederik@amaril.be.